26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. Jeho poslaním je rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť, zlepšiť informovanosť o  viacjazyčnosti v  Európe a podporovať štúdium cudzích jazykov. Aj týmto cieľom boli venované hudobno-tanečné podujatia na Hviezdoslavovom námestí v  Bratislave, doplnené premietaním pásma krátkych filmov v rôznych jazykoch v  kine Mladosť. V Uličke jazykov predstavovali svoju činnosť niektoré veľvyslanectvá a väčšina kultúrnych inštitútov sídliacich na Slovensku. Okrem jazykového vzdelávania sú súčasťou ich aktivít aj literárne podujatia a prezentácia slovesnej tvorby danej krajiny. Preto im postupne venujeme priestor na stránkach Knižnej revue a formou rozhovorov približujeme pravidelné aj chystané literárne akcie.