Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v  Bratislave usporiadalo 2.  apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy podujatie venované literatúre pre deti. Žiaci bratislavských ZŠ si mohli vypočuť príbehy o  Muflónovi Ancijášovi… priamo od jeho autora Braňa Jobusa a  aj herečky Henriety Mičkovicovej. Čítal tak isto Dado Nagy a úryvok zo svojej najnovšej knihy Klára a máto­hy predniesla spisovateľka Petra Nagyová Džerengová. Najaktívnejší žiaci vyhrali spomenuté knihy a Braňo Jobus im ukázal, ako sa dá hrať na rýli alebo motyke. Paralelne v  Mestskej knižnici deťom čítali herci Juraj Hrčka a Martin Kaprálik.