Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách

V stredu 27. novembra navštívila autorka knihy Doktor Mráz Gymnázium sv. Františka Assiského. Škola je do projektu zapojená prvý rok.

Spojená škola sv. Františka Assiského je nováčikom v cene René - Anasoft litera gymnazistov a pridali sa z zvyšným 23 školám iba nedávno, preto mali menej času na čítanie nominovaných kníh a taktiež namiesto piatich sád titulov dostali iba dve. To ich všalk neodradilo a študenti pod vedením pedagogičky Jany Neužilovej, ktorá na škole cenu René koordinuje, sa svedomito pripravili na stretnutie s Denisou Fulmekovou. Autorka hovorila predovšetkým o románe Doktor Mráz, ktorý je na cenu René nominovaný - o jeho vzniku, o prvotných myšlienkach, ktoré ju k napísaniu viedli, o práci s archívnymi materiálmi či o umeleckej licencii pri tvorbe postáv a jednotlivých situácií. Keďže je s Malackami spätá, pochádzala odtiaľ jej babička, druhá polovica besedy sa týkala knihy Konvália. Fumleková v nej opisovala vzťah svojej babičky s Rudolfom Dilongom, ktorý pôsobil aj v Malackách a pre tretiakov v laviciach bolo prínosné počuť o ňom, keďže sa práve chystajú preberať obdobie katolíckej moderny na Slovensku. Autorka rovnako dostala aj otázky o možnostiach, ako sa spisovateľ či spisovateľka môžu dostať k vydaniu knihy. 
Delegát z tejto školy, rovnako aj z ostatných zapojených, sa zúčastí diskusie a tajného hlasovania, ktorým študenti určia laureáta alebo laureátku ceny René 2019. Slávnostné vyhlásenie sa koná v sobotu 30.11. o 19:00 v Novej Cvernovke počas festivalu Autoriáda + Dni slovenskej literatúry

  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 0
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 1
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 2
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 3
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 4
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 5
  • Denisa Fulmeková na besede CR v Malackách - 6