Päťdesiatpäť autorov na vyše 800 stranách bilancuje Desaťročie slovenskej republiky, čo je zároveň názov publikácie, ktorú k tomuto výročiu pripravila Sekcia sociálnych analýz Matice slovenskej a Bernolákova spoločnosť. Jednotlivé príspevky od odborníkov z rozličných vedných oblastí – politológie, ekonómie, legislatívy a práva, sociológie či kulturológie – zostavila Natália Rolková a vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Monografia sa v siedmich kapitolách pokúša čo najpodrobnejšie zachytiť desaťročný vývoj histórie našej republiky, od vzniku jej štátnosti, cez transformáciu politických štruktúr, ekonomiky až po tendencie jej začlenenia do EÚ. Príspevky dopĺňajú databáza údajov, prehľad personálneho obsadenia najvyšších postov v štáte a jeho inštitúciách, výsledky volieb a chronológia udalostí za obdobie rokov 1989 – 2004. Na slávnostnej prezentácii publikácie Desaťročie slovenskej republiky v bratislavskom Zichyho paláci (8. februára) zhodnotili jej význam  predseda Matice slovenskej Jozef MARKUŠ, riaditeľ Kancelárie prezidenta SR Milan ČIČ, zostavovateľka Natália ROLKOVÁ a riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav MUNTÁG.