Desiaty ročník literárnej súťaže POVIEDKA 2006 Tipos

Literárna súťaž Poviedka je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Predsedom poroty je Pavol Rankov a ostatnými členmi sú Zuska Kepplová, Marek Kopča, Michal Švec, Alexandra Pavelková a Svetlana Žuchová.

Príspevky sa prijímajú do 31. januára 2006. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 31. marca 2006.

Účastník môže poslať do súťaže iba jednu poviedku napísanú po slovensky, ktorá nebola dosiaľ publikovaná a nesmie prekročiť rozsah 15 strán (30 riadkov po 60 znakoch), t.j. 27000 znakov vrátane medzier. Príspevky sa zasielajú v troch identických exemplároch, na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní  údaje o autorovi.

Bližšie informácie o literárnej súťaži a prihláška sú na internetovej adrese http://www.poviedka.sk