Desiaty ročník Medziriadkov

Literárna súťaž, ktorá ponúka oceneným mladým autorom týždňový tvorivý pobyt, oslavuje desať rokov. 

Projekt Medziriadky sa skladá z troch častí: literárnej súťaže, pobytu pre autorov, ktorí v tejto súťaži uspeli, a autorských čítaní, ktoré vždy spájajú mladého autora alebo autorku s etablovaným spisovateľom a konajú sa po celom Slovensku. Od 23. do 29. augusta sa v Penzióne Slniečko na Duchonke konalo už 10. letné stretnutie mladých literatov. Organizačný tím pre pozvaných účastníkov pripravuje každý rok bohatý program: workshopy, rozbory súťažných prác, literárny kvíz, prednášky, literárnu šifrovačku a návštevy rôznych hostí. Svoju poéziu tento rok účastníkom predstavil Kamil Bouška, ako prozaického hosťa zažili Medziriadkari Mareka Vadasa. Ďalej sa mohli zúčastniť diskusie o scenáristike s Dianou Kacarovou a Richardom Pupalom, koncertu projektu Monika Midriakovej Leto s Monikou, premietania vybraných filmov z Fest Anča či divadelného predstavenia Podzemné Blues.  

Prinášame vám ešte výsledky jednotlivých kategórií. Porota v tomto roku vyberala z prác 450 autorov a autoriek prihlásených do súťaže. Na všetkých ocenených čakali na pobyte knižné odmeny od partnerských vydavateľstiev ( aj od LIC) a kníhkupectiev. Viac informácií a fotografií nájdete na FB Medziriadkov alebo v septembrovom čísle Knižnej revue. Nový ročník súťaže bude vyhlásený na jar 2020.

Kompletné výsledky:

Cena Divadla Pôtoň 
Barbara Vojtašáková

Poézia - vysoké školy / do 26 rokov

1. miesto: neudelené
2. miesto: Alica Bednáriková
3. miesto: Barbara Vojtašáková

čestné uznania: Michael Papcun, Kristína Janačková

Próza - vysoké školy / do 26 rokov

1. miesto: Nicol Hochholczerová
2. miesto: Matej Kováč
3. miesto: Alica Bednáriková

čestné uznania: Matej Feldbauer, Kristína Žilinčárová

Poézia - základné školy

1. miesto: Katarína Melcherová
2. miesto: Anna Semková
3. miesto: Katarína Chmeliarová

čestné uznania: Júlia Arendáčová, Mária Barnovská, Ema Fröhlichová, Marek Šlosár

Próza - základné školy

1. miesto: Anna Semková
2. miesto: Matúš Dubjel, Alexandra Viera Hozlárová
3. miesto: neudelené

čestné uznania: Gregor Bugri, Nevena Kraviarová

Poézia - stredné školy

1. miesto: Katarína Pirháčová
2. miesto: Marek Jaroš
3. miesto: Alfréd Tóth

čestné uznania: Júlia Kekeláková, Zuzana Chmeliarová, Viktória Anna Lesayová, Magdaléna Martišková

Próza - stredné školy

1. miesto: neudelené
2. miesto: Emmka Vičanová, Emma Lacová
3. miesto: Bianka Masaryková

čestné uznanie: Kristián Lazarčík

Dráma - bez vekového obmedzenia

Čestné uznania: Marek Kendera, René Oliver Csikós, Alžbeta Gertli

 

Všetky fotografie: Robert Barca

 

  • Desiaty ročník Medziriadkov - 0
  • Desiaty ročník Medziriadkov - 1
  • Desiaty ročník Medziriadkov - 2
  • Desiaty ročník Medziriadkov - 3