Děti, čtěte! – pod týmto názvom sa (3. a 4. júna) v Pamätníku národného písomníctva v areáli Strahovského kláštora v Prahe konal už druhý festival čítania a divadla pre deti. Viacerí autori prišli prečítať deťom ukážky zo svojich knižiek. Ivan Martin Jirous, prezývaný Magor, čítal z Velikonoční pohádky a z Magor dětem, Veronika Palečková z knižky Kdo je kdo? aneb Cesta, cestička, prišli aj Daniela Fischerová, Barbara Nesvadbová či vlaňajší objav Magnesie Litery Markéta Baňková. Divadelné spolky Ty-já-tr, či Buchty a loutky pritiahli najmä pozornosť malých návštevníkov, ale aj ich rodičov. Vo výtvarnej dielni si deti mohli vyhotoviť záložku do knihy alebo skúsiť dotvoriť prečítaný text vlastnou ilustráciou. Hlavným cieľom organizátorov podujatia (nakladateľstvo Meander, Pamätník národného písomníctva a Kráľovská kanonia premonštrátov) bolo hravou formou podnietiť záujem detí o knihy a upevniť ich vôľu viac sa venovať čítaniu.

Návštevníci Strahovského kláštora si mohli do 17. júna prezrieť vystavené originály ilustrácií a výber z najlepších detských kníh, ktoré vyšli za posledný rok v českých vydavateľstvách (Mladá fronta, Meander, Argo, Labyrint, Havran, Paseka, Torst).