Deti v Prahe čítali slovenské knižky

Na základe požiadaviek slovenských rodičov, žijúcich v Prahe, ktorých deti navštevujú Základnú školu na Londýnskej ulici, nadviazala redakcia Slniečka so školou spoluprácu, ktorá vyústila do osobného stretnutia so žiakmi štvrtého a piateho ročníka. Uskutočnilo sa 28. marca 2003 a na jeho príprave sa podieľal učiteľ detí, zástupca riaditeľa školy pán Dalibor Dudek, ako aj riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Kotal.
           Prostredníctvom Českého centra v Bratislave sme poslali deťom Slniečko, aby mali možnosť zoznámiť sa s časopisom, ktorý im v škole predstavili ich slovenskí spolužiaci. A v spolupráci s vydavateľstvom Buvik sme pripravili pre deti program, ktorý sa stal predprípravou podujatia na pražskom knižnom veľtrhu Svět knihy 2003, ktoré sa pod názvom Slniečko a Buvik českým deťom uskutoční v Tlačovom stredisku veľtrhu v piatok 25. apríla od 16.00 hod.
           Na stretnutí 28.marca v Prahe nás deti privítali výstavou obrázkov, na ktorých veľmi individuálne a diferencovane zobrazili Slniečko podľa svojich vlastných predstáv. V prvej časti stretnutia som deťom porozprávala o vzniku, histórii a súčasnosti časopisu Slniečko, ilustrátorka Alena Wagnerová ich oboznámila s jeho výtvarnou a grafickou stránkou. Deti mali možnosť prezrieť si originály ilustrácií a porovnať ich s ich tlačovou podobou. V druhej časti sme deťom predstavili slovenské a české mutácie kníh, ktoré vyšli vo vydavateľstve Buvik: Hevierove rozprávky Nám sa ešte nechce spať a Nám sa už zasa nechce spať, Ďuríčkovej Guľka Bombuľka /Klubíčko Bambulín/ a knižku Nataše Tanskej Puf a Muf. Slovenské a české deti čítali ukážky z týchto knižiek, pričom si všímali rozdielne jazykové podoby tých istých rozprávok. Neskôr si deti všímali fenomén cudzieho jazykového prízvuku. Slovensky hovoriace deti čítali české mutácie rozprávok a česky hovoriace deti slovenské mutácie krátkych básničiek z knižky Komínový panáčik, ktorú ilustrovala Alena Wagnerová. Odvážne výkony detí boli odmenené potleskom a medovníčkami s motívom bratislavského hradu. Deti sa spontánne zapájali do súťaží.
           Vyvrcholením súťažných aktivít bola súťaž dvoch družstiev - slovenského a českého, ktoré si dávali navzájom jazykové hádanky. (Slovenské deti českým deťom kuriozity slovenskej frazeológie a naopak).
           Na záver sme vyhlásili malú súťaž, ktorej víťazov vyhlásime na spoločnom podujatí na knižnom veľtrhu v Prahe. Úlohou detí je namaľovať slniečko podľa svojich predstáv alebo vytvoriť ilustráciu k rozprávkam, ktoré im do školskej knižnice venovalo vydavateľstvo Buvik. V literárnej časti súťaže budú deti súťažiť veršíkmi alebo krátkymi prózami v slovenskom a českom jazyku. Pre tých, ktorí vstúpia do programu nášho podujatia na pražskom knižnom veľtrhu krátkou dramatizáciou alebo literárnym vstupom z prečítaných kníh alebo z vlastnej tvorby, je pripravená slniečková torta. České deti prejavili veľkí záujem o Slovensko, ponúkli sme im pomocnú ruku pri príprave poznávacieho výletu českých detí na Slovensko. Na záver podujatia prejavili záujem o spoluprácu aj pani učiteľky z ďalších tried, ktoré sme spolu s ich žiakmi pozvali na podujatie Slniečko a Buvik českým deťom na Světe knihy 2003.
           Podujatie v Prahe bolo našim vzájomným obohatením. Svedčí o tom aj list vedenia školy, v ktorom sa okrem iného píše: " Ešte raz ďakujeme za vydarené podujatie. Teraz s deťmi neriešime nič iné, než otázky, kedy pôjdeme do Bratislavy, a kto už bol na Slovensku a koho na Slovensku pozná". Ako poďakovanie školy k listu pripojili aj almanach, ktorý vydali k 110. výročiu vzniku svojej školy.

 

Ľubica Kepštová, časopis Slniečko