Čítajme si… je najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorého 6. ročník sa uskutočnil 4. júna. V regionálnych, detských a školských knižniciach a školách po celom Slovensku si deti jedno po druhom spoločne prečítali vopred vybratú detskú knižku. Organizátorom podujatia je Linka detskej istoty pri SV UNICEF, partnermi SSK, SAK, Slovenské rekordy, Vydavateľstvo Slovart a krstnou mamou projektu Oľga Feldeková. Každoročne sa organizuje i beseda so spisovateľmi, detskými psychológmi a odborníkmi na literatúru, tento rok sa diskutovalo v Univerzitnej knižnici v Bratislave na tému Kam sa dostala súčasná detská literatúra od Slovenských ľudových rozprávok a Albína Brunovského? „Deti a mládež čítajú rovnako ako predchádzajúce generácie. Rozdiel je len v tom, čo sa číta, kde sa číta a ako sa číta,“ povedala Zuzana Šeršeňová z Vydavateľstva Slovart. Celoslovenskej akcie sa zúčastnilo presne 36 321 detí zo základných a osemročných stredných škôl a gymnázií a zapojilo sa až 168 knižníc a škôl.