DETSKÁ KNIHA ROKA 2007

Občianske združenie Fanfáry a Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou pri OKS SNK v Martine vyhlásili vlani prvý ročník čitateľskej ankety Detská kniha roka a knihovníckej ankety Detský spisovateľ roka. Anketa bola zameraná na slovenských autorov a knihy (bez obmedzenia rokom vydania) s cieľom podporiť záujem o pôvodnú slovenskú tvorbu pre deti a mládež.

Hlasovanie organizovali knižnice. V ankete Detský spisovateľ roka 2007 hlasovali knihovníci prostredníctvom knihovníckej informačnej webovej stránky www.infolib.sk. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na seminári Dni detskej knihy 1. – 3. apríla v Rimavskej Sobote. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční na knižničnom festivale Prešov číta rád  v septembri.

Knihovníci svojím hlasom nehodnotili spisovateľa a jeho tvorbu, ale vyjadrovali mieru a kvalitu, akými sa tvorba jednotlivých autorov momentálne podieľa na živote knižníc – napríklad, s ktorým autorom majú možnosť spolupracovať, s ktorými knižkami sa im dobre pracuje na detských podujatiach.

V novom ročníku ankety bude podmienkou právoplatnosti hlasovania aj zdôvodnenie, prečo sa hlasujúci rozhodol práve pre uvedenú knihu alebo autora. Dá sa teda očakávať, že bude v budúcnosti cenným zdrojom informácií o dynamike vzťahu knižnej produkcie a práce knižníc.

DETSKÁ KNIHA ROKA 2007

1. Roman Brat: Môj anjel sa vie biť, Il. Miroslava Regitko; SPN – Mladé letá 2007; 2. Gabriela Futová: Keby som bola bosorka, Il. Martin Šutovec; SPN – Mladé letá 2003; 3. Mária Ďuríčková: Danka a Janka, Il. Božena Plocháňová, SPN – Mladé letá 2007.

DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2007

1. Gabriela Futová

2. Ľubica Kepštová

3. Roman Brat