V roku 2014 si Európa pripomenie sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny. V tejto súvislosti vznikol projekt Europeana 1914 – 1918, úlohou ktorého je sústrediť v digitálnej forme spomienkové príbehy a predmety z vojnového frontu. V Nemecku začali s rea lizáciou projektu v roku 2011 a v 12 európskych krajinách sa už zozbieralo okolo 5 000 príbehov a približne 60 000 digitálnych snímok rôznych predmetov, ako sú listy, pohľadnice, ručne kreslené mapy, náčrty, fotografie, nepublikované denníky. Tohto roku sa zapája aj Slovensko, projekt bol predstavený 19. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Zberné dni materiálov sa uskutočnia v troch mestách: Bratislava 29. – 30. novembra (Univerzitná knižnica), Košice 6. – 7. decembra (Štátna vedecká knižnica), Martin 13. – 14. decembra (Slovenská národná knižnica). V  uvedených knižniciach budú odborníci od 9.00 do 17.00 donesené materiály digitalizovať spolu s príbehom konkrétnej rodiny. Predmety môžu záujemcovia zdigitalizovať aj sami, samozrejme, iba tie, na ktoré majú práva a súhlasia s verejnou dostupnosťou pre ostatných používateľov. Je potrebné zaregistrovať sa na www.europeana1914-1918.eu/sk a postupovať podľa pokynov. Účasťou Slovenska na tomto projekte sa nielen obohatí doterajší súbor Europeany 1914 – 1918, ale zároveň pomôže zachovať časť našej histórie.