Dilema 35

Dosť prekvapujúco reagovala poetka Katarína Kucbelová na otázku literárneho vedca Radoslava Passiu, či neuvažuje, že by sa okrem poézie venovala aj próze. Vraj o próze zatiaľ neuvažuje, hoci jej v škole – na dramaturgii a scenáristike VŠMU – odporúčali, aby nepísala scenáre, ale radšej iné žánre. Teraz, v tridsiatich piatich rokoch prichádza zlom, ak má byť poetkou, tak bude písať poéziu, ale jej dilema je, či vôbec bude ďalej publikovať. Nuž, tak sa dajme prekvapiť, či medzi knižnými novinkami v najbližších rokoch nájdeme po zbierke Vie, čo urobí aj ďalšiu zbierku Kataríny Kucbelovej. S touto dilemou vyšla autorka na verejnosť na besede, ktorá sa uskutočnila v Letnej čitárni U červeného raka v stredu 15. júla. Radoslav Passia a Ivana Taranenková ako editori na nej prezentovali publikáciu z edície LIC Hľadanie súčasnosti. Okrem Kataríny Kucbelovej, reprezentantky súčasnej poézie, si ako hosťa pozvali úspešného debutujúceho prozaika Petra Balka. Síce jeho tvorbu do svojho sprievodcu slovenskou literatúrou prvého desaťročia 21. storočia ešte nezaradili, no jeho román Vtedy v Lošonci, z ktorého prečítal ukážku, svedčí o tom, že o kvalitné diela nebude núdza ani v súčasnom desaťročí. Takže príbeh hľadania literárnej súčasnosti môže pokračovať...

 

  • Dilema 35 - 0
  • Dilema 35 - 1