Dilongova Trstená

V piatok 3. júna 2005 sa koná v Trstenej (na Orave) XIV. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ. Súťaží sa v slovenskom jazyku. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy. Súťaží sa v 3 kategóriách (v poézii aj v próze): I. kat.: žiaci 5.-9. ročníkov ZŠ a študenti 1.-4. ročníkov osemročných gymnázií, II. kat.: študenti stredných škôl, III. kat.: dospelí. Záväzné prihlášky treba zaslať najneskôr do 9. mája 2005 na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Ul. Čsl. Armády 957, PSČ 028 01 Trstená (e-mail: mskstrstena@orava.sk, t. č.: 043/539 22 76, fax Mestského úradu v Trstenej: 043/531 01 25. Tohtoročná súťaž sa koná aj v rámci Roka Rudolfa Dilonga 2005 na počesť 100. výročia narodenia básnika.