Globálna hospodárska kríza i mnohé sklamania ľudí zo súčasnej spoločnosti sa odrazili aj v kritických diskusiách o kapitalizme vo vedeckej sfér e. Vydanie prekladu knihy amerického filozofa D. Schweickarta Po kapitaliz­me (VSSS) inšpirovalo Ústav spoločenských vied SAV, Futurologickú spoločnosť na Slovensku, Slovenskú asociáciu Rímskeho klubu, aby zorganizovali medzinárodné vedecké sympózium na tému Systémové alternatívy kapitalizmu. Materiály z tohto podujatia, ktoré zostavili P. Dinuš a L. Hohoš, vyšli vo vydavateľstve Veda pod názvom Svet v bode obratu. Príspevky sa v prvej časti venujú ekonomickej demokracii, ekonomicky životaschopným a eticky vyhovujúcim hospodárskym modelom; v druhej časti sa zameriavajú na rôzne verzie možných budúcností. V materiáloch rezonuje skutočnosť, že o ekonomickej demokracii sa mlčí, nájdeme tu konštatovanie: ,,Na­miesto demokracie tu vládnu rôzne stupne diktatúry. Prečo teda nepožadovať demokra­ciu v ekonomike?“