Diskusia Trojica: Maia Nachkebia – Peter Darovec

Poslednou prekladateľkou v tomto roku na rezidenčnom pobyte Trojica AIR 2022 je Maia Nachkebia z Gruzínska. V Banskej Štiavnici prekladá novelu Pavla Vilikovského Večne je zelený. O preklade sa porozpráva s Petrom Darovcom v online diskusii. Podujatie moderuje Dado Nagy.

Video nájdete vo štvrtok 8. 12. 2022 o 19:00 h na našom YouTube.

Maia Nachkebia (1965) študovala staroveké grécke a latinské jazyky a literatúru na Štátnej univerzite v Tbilisi (1982-1984), slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1984-1989), ďalej na Katedre stredovekých štúdií Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (1994-1995), doktorát získala na Inštitúte gruzínskej literatúry Šota Rustaveliho, kde pracuje ako vedecká pracovníčka na Katedre literárnej komparatistiky.

Ovláda niekoľko jazykov anglicky, rusky, česky aslovensky – plynule, čiastočne francúzsky, staroslovienčinu, starovekú gréčtinu a latinčinu so slovníkom.

Preložila dramatické diela Júliusa Barča Ivana Diktátor, Človek, ktorého zbili a Dvaja, novelu Experiment „láska“ Ivana Hudeca zo slovenčiny, knihy Václava Havla, Petra Šabacha, Hany Doskočilovej z českého jazyka, Napísala mnoho článkov, odborných štúdií, esejí. Publikuje vo vedeckých časopisoch. Žije v Tbilisi

 

Pavel Vilikovský (1941- 2020) v rokoch 1960 – 1965 študoval angličtinu a slovenčinu na FF UK v Bratislave. Bol súčasťou silnej generácie, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia (Johanides, Sloboda, Šikula) zásadným spôsobom zmenil tvár slovenskej prózy. Pracoval ako redaktor v mesačníku Slovenské pohľady (1964, 1966 – 1970). Po nútenom odchode z časopisu na začiatku normalizácie sa zamestnal ako redaktor vydavateľstva Tatran, v rokoch 1976 – 1996 pracoval ako redaktor v časopise Romboid, v 90. rokoch aj v slovenskej redakcii Readers´s Digest. Okrem vlastnej prozaickej tvorby sa venoval prekladu. Žil v Bratislave.

V rozhovore s Ľubicou Suballyovou, ktorý vyšiel v Pravde 20. februára 2002 povedal:

S písaním je to tak: píšem cez seba, ale nie o sebe. Ja som len tá citlivá emulzia na filme, na ktorú svetlo vpisuje vonkajší obraz. Usilujem sa, aby emulzia bola čo najcitlivejšia, ale moja „reálna“ osoba pri tom nehrá nijakú úlohu.


Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú každý rok jedenásť rezidenčných pobytov. Aj v roku 2022 bol projekt TROJICA AIR podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.