Distributéri a vydavatelia

V apríli sa stretli distributéri – členovia Združenia vydavateľov a kníhkupcov -, aby hľadali spôsob zlepšenia spolupráce s vydavateľmi, a tak skvalitnili aj distribúciu kníh.

Distributéri požadujú:

Informácie o vydávaných tituloch zasielať týždeň vopred každý piatok v nasledovnej štruktúre: EAN, ISBN, autor, názov, odporučená cena, žáner, ako doplnkové údaje možno uviesť väzbu a formát.

Všetky tituly musia byť riadne označené ISBN a EAN-kódom. Ak kniha bude bez EAN-kódu, distributér zabezpečí označenie za cenu vopred dohodnutú cenu s vydavateľom.

Dodanie tovaru do skladu zabezpečí vydavateľ na vlastné náklady. Súčasťou dodávky musí byť riadne vyplnený dodací list, čo platí aj pri doobjednávkach.

Tieto požiadavky začnú distributéri uplatňovať od 1. júna 2005.