Divadelná história Slovenska

V priestoroch reprezentatívnej výstavy o dejinách a súčasnosti divadla na Slovensku Divadlo – vášeň, telo, hlas, ktorú si návštevníci mohli pozrieť v budove Slovenského národného múzea v Bratislave od januára do konca mája, uviedol (19. mája) Divadelný ústav publikáciu Mileny CESNAKOVEJ-MICHALCOVEJ Z divadelnej minulosti na Slovensku. Nadväzuje na prvý zväzok Z divadelných počiatkov na Slovensku (DÚ 1997), do ktorého autorka zaradila 9 statí z histórie divadelného života na našom území. V tejto publikácii približuje divadelný život na Slovensku od 17. do 20. storočia až v osemnástich štúdiách. V úvodnom slove Ladislav LAJCHA priblížil autorkinu systematickú výskumnú a publikačnú činnosť, vyzdvihol jej jazykovú erudovanosť, vďaka ktorej sa zaoberala dejinami divadla na Slovensku komplexne, v jeho latinskej, maďarskej, nemeckej aj slovenskej podobe. Ján JABORNÍK vyzdvihol, že práve pri príprave výstavy Divadlo – vášeň, telo, hlas čerpali pracovníci Divadelného ústavu z autorkinho diela pri overovaní údajov. Autorka, rodená Pražáčka (r. 1924), si pri tejto milej slávnosti zaspomínala, ako sa po skončení Karlovej univerzity dostala na Slovensko, aká náhoda ju doviedla k histórii slovenského divadla, ale najmä na detektívno-bádateľskú prácu v archívoch či múzeách. Jej nadšené rozprávanie o tom, ako spopularizovala Kyrmezera na Slovensku,  ako upozornila na význam Komenského dramatickej tvorby, či na svoj najväčší objav –  spišské divadlo v Smolníku, nenechalo nikoho na pochybách, že vo svojej práci našla a ešte stále nachádza zmysel života, že do nej vkladá okrem odborných vedomostí aj srdce.

-báb-