Divadlo v Trnave. Ako sa hľadalo

V pondelok 14. mája v bratislavskom hoteli Bôrik predstavili publikáciu Divadlo v Trnave. Ako sa hľadalo 1974–2006 teatrologičky Dagmar Podmakovej. Zaznamenáva éru trnavskej profesionálnej scény počas jej existencie pod názvom Divadlo pre deti a mládež až po záver sezóny divadla, medzičasom už s novým názvom Divadlo Jána Palárika. Kniha je darom trnavskému divadlu, kraju, ale aj darom, ktorý vzišiel z profesionálnej a aj celkom osobnej blízkosti autorky. Jej manžel Ladislav Podmaka (1948- 2004) bol v rokoch 1976-1985 riaditeľom divadla. O zrode knihy píše: „Knihu o trnavskom divadle s jednoduchým názvom Divadlo v Trnave II mal pôvodne napísať Ladislav Podmaka. Chcel nadviazať na účelovú publikáciu teatrológa a divadelného historika Ladislava Čavojského Divadlo v Trnave (1982) pri príležitosti 150. výročia divadelnej budovy v Trnave. Čavojský v nej zaznamenáva jednotlivé ochotnícke i profesionálne divadelné aktivity v Trnave až po vznik Divadla pre deti a mládež v roku 1974 a anticipuje niektoré originálne aktivity tohto divadla. Ladislav Podmaka, ktorý bol pri zrode nového tohto nového divadla, zamýšľal priniesť zasvätené pohľady do vnútra divadla, zaznamenať jednotlivé tvorivé aktivity osobností Divadla pre deti a mládež v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď sa divadlo v mnohom stalo iniciátorom a realizátorom tvorivých zmien v česko-slovenskom kontexte. Hlavným zdrojom boli jeho spomienky uchované v ľudskej pamäti, poznámky i viaceré archívne materiály.“

     Kniha je bohatou, výpravnou pamätnicou života divadla – jeho inscenácií, tvorcov, hercov a všetkých umeleckých zložiek s rozsiahlym fotografickým sprievodom, so scénografickými a kostýmovými návrhmi, reflexiami o zapamätateľnom i pominuteľnom z inscenácií, všetkého, čo tvorí fenomén divadelného zážitku.

-suba-