Dni Ladislava Hanusa

Program septembrových Dní Ladislava Hanusa v Spišskej Kapitule sa sústredil na osobnosti kňazov - básnikov Janka Silana, Mikuláša Šprinca a Paľa Ušáka-Olivu, ktorých pôsobenie sa spája so Spišskou Kapitulou. Najväčšiu pozornosť vzbudilo dielo J. Silana. O ňom (ale aj Šprincovi a Olivovi) hovoril v príspevku Súhvezdie Spišskej Kapituly literárny kritik a dekan FF Katolíckej univerzity v Ružomberku Imrich Vaško. Na stredoeurópske súradnice jeho diela upozornil básnik Ladislav Lajčiak. Michal Chuda vystúpil s osobnou výpoveďou o stretnutí so Silanom pri rozhlasovom nahrávaní relácie Básnik sám doma so svojou poéziou. O Silanovej poézii a jeho duchovnom živote hovorila aj rehoľná sestra Edita Príhodová CJ, zdôraznila, že inšpiratívnosť jeho poézie ,,nesúvisí so spomienkami na to, čo bolo, keď žil a tvoril básnik, ale tým, ako sa vyrovnával so súčasnosťou”. Tajomník SSS Jozef Zavarský doplnil Silanov portrét o peripetie s jeho členstvom vo Zväze slovenských spisovateľov. O M. Šprincovi a P. Olivovi hovorili prof. Peter Liba, PhDr. Ľ. Bartalská a Dr. Jozef Rydlo. Súčasťou programu bola aj spomienka na jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka, ako aj na historika a profesora teológie Jozefa Špirka. Účastníci si pripomenuli aj 70. narodeniny spisovateľa Rudolfa Dobiáša. S Ladislavom Hanusom ho spojil rovnaký osud politického väzňa.

-ab-