Dni slovenského zahraničia v Izraeli

V Tel Avive a v Jeruzaleme sa v dňoch 13. – 17. februára 2007 po prvýkrát uskutočnia Dni slovenského zahraničia v Izraeli. Organizuje ich Svetové združenie Slovákov v zahraničí pod záštitou veľvyslanca SR v Izraeli Milana Dubčeka a s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V rámci projektu Sme jeden slovenský svet sa do programu tohto významného podujatia zapojilo aj Literárne informačné centrum. Riaditeľ LIC, literárny kritik Alexander Halvoník, v pamätníku holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme predstaví slovenskú literatúru, ktorej témou sa stal život slovenskej židovskej komunity a jeho tragické osudy počas druhej svetovej vojny.

Oficiálne otvorenie dní sa uskutoční 13. februára. Svetové združenie Slovákov v zahraničí bude zastupovať jeho predseda Vladimír Skalský a podpredseda Dušan Tóth. Prítomná bude aj predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová. Súčasťou otvorenia bude prezentácia poeticko-divadelného pásma Shalom, ktoré pripravili manželia Valéria a Dušan Tóthovci z Toronta a zaznejú v ňom básne židovských autorov pochádzajúcich zo Slovenska a žijúcich v Izraeli a ďalších krajinách sveta. (Pásmo mali možnosť slovenskí diváci vidieť 31. januára 2008 v Zichyho paláci v Bratislave.)

Program Dní slovenského zahraničia v Izraeli bude pokračovať 14. februára v Jeruzaleme. V pamätníku Jad Vašem bude prezentácia spomienkovej knihy Eleny Kovalovej-Kytkovej Mŕtvi sa dívajú, venovaná obdobiu protifašistického obdobia a Slovenského národného povstania. Knihu predstaví dcéra autorky, televízna dokumentaristka Kamila Kytková a šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky Naďa Vokušová.

V rámci tohto literárneho popoludnia v Jad Vašem Alexander Halvoník predstaví knihy, ktoré vyšli v LIC alebo sme sa na ich prekladoch podieľali formou podpory na ich vydanie. Pôjde o antológiu Božia ulička z roku 1998, doteraz jediný rozsiahly výber poézie a prózy slovenských autorov s témou holokaustu, preklad výberu básní Milana Richtera v hebrejčine pod názvom Anjel s čiernymi krídlami a len nedávno vydaný anglický preklad knihy Jozefa Lánika (literárny pseudonym Alfréda Wetzlera) Čo Dante nevidel. Kniha vyšla pod názvom Escape from Hell v Londýne v preklade Ewalda Osersa a jej súčasťou je unikátny dokument: správa A. Wetzlera a R. Vrbu o osvienčimskom tábore smrti, z ktorého sa autorom v apríli 1944 podarilo ujsť, a tak ako prví priniesli autentické svedectvo o osvienčimskom pekle. V rámci programu dní bude predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ LIC informovať aj o pripravovanej antológii poézie slovenských autorov žijúcich v zahraničí Medzi dvoma domovmi, do ktorej bude zahrnutá aj poézia autorov žijúcich v Izraeli.      

(bž)