V dňoch 9. – 18. februára sa v Českých Budějoviciach konali Dni slovenskej kultúry pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka, veľvyslanca ČR v SR, J. E. Vladimíra Galušku s podporou Ministerstva kultúry ČR a v spolupráci so Slovensko-českým klubom Praha.

Bohatosť slovenskej kultúry reprezentovali, okrem iného: výstava obrazov Kolomana Sokola, výstava fotografií Petra Župníka, tapisérie a olejové obrazy Elvíry a Eduarda Antalovcov, obrazy Ildikó Dobešovej, divadelná hra Petra Butka Lordi“, komediálne ladená hra zo súčasnosti „Agáta hľadá prácu“ v podaní hercov Divadla A. Bagara z Nitry a množstvo ďalších akcií.

Na stretnutí českých a slovenských spisovateľov v galérii „Měsíc ve dne“ sa 15. februára 2007 zúčastnili riaditeľ LIC Alexander Halvoník, vedúci literárneho oddelenia Anton Baláž, Ladislav Ballek (čítanie z knihy Zlatý stôl), Július Balco (čítanie z novej knihy poviedok Diablova trofej), Igor Hochel (výber z básní) a Dana Podracká (výber z básní); českú stranu reprezentovali Naďa Vokušová, šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, a Dušan Malota, slovenský autor žijúci v Prahe a zástupca časopisu Zrkadlení.

Diskusia o slovenskej literatúre a kritike pod vedením Alexandra Halvoníka neformálne pokračovala v Malom pivovare, kde vystúpil folklórny súbor Poludnica.

(dp)

Literárna kaviareň a galéria MĚSÍC VE DNE