Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach sa konajú v dňoch 10. – 19. februára 2005 a Literárne informačné centrum sa bude prezentovať  literárno-umeleckým pásmom Z Nedele a iných dní Laca Novomeského dňa 16. februára 2005.

Dni slovenskej kultúry sú reprezentatívnou prehliadkou slovenskej kultúry. Festival napĺňa 23 scénických a diskusných programov, ďalej výstavy, programy vysielané v Českom rozhlase, filmové projekcie a stretnutia umelcov a detí.

Literárne informačné centrum pred dvoma rokmi uviedlo diskusnú literárnu arénu s českými čitateľmi – stredoškolákmi, tento rok bude prezentovať Čítanku modernej slovenskej literatúry pre stredné školy (autori Anton Baláž, Vladimír Petrík; vyd. Slovensko-český klub, 2004). Zo slovenských autorov na stretnutie spisovateľov pricestujú básnik Ján Buzássy, prozaici Anton Baláž, Peter Holka a riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník. Literárno-umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského je koncipované pre túto prezentáciu s interpretmi: slovenskí recitátori Mária Schlosserová  a Jozef Šimonovič a český interpret Jan Dvořák, spoluúčinkuje autor scenára Radoslav Matejov. Okrem toho sa v samostatnej „čítačke“ predstaví Michal Hvorecký Daniela Kapitáňová v Poetickom klube Kalliopé v kníhkupectve Tyché. V programe sú aj ďalšie dramatické a hudobné scénické vystúpenia (Divadlo A. Bagara z Nitry, Teatro Neline, Presburger klezmer band, monodráma Z. Kronerovej, Divadlo Commedia z Popradu), výstavy (Miro Švolík, T. A. Blonski, J. Hojstričová, D. Horáková, S. Saparová, K. Felix, M. Chabadová). Festival zavŕši Radničný bál s bohatým programom slovenských umelcov.

Podujatie sa koná v rámci cyklu festivalov Slovensko-českého klubu pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka, s podporou Ministerstva kultúry ČR.

(suba)