Dni slovenskej kultúry v Maďarsku

Dni slovenskej kultúry v Maďarskej republike budú reprezentatívnou prehliadkou širokého spektra umení. Začínajú sa 10. septembra v Budapešti.

Takmer 50 rozličných podujatí  prinesú slovenskí umelci nielen do maďarskej metropoly, ale aj do ďalších šiestich miest. Literárne informačné centrum pripravilo umelecké pásmo Z nedele a iných dní Laca Novomeského, ktoré uvedieme v rámci podujatia Rodák z Budapešti Laco Novomeský na pôde Slovenského gymnázia v Budapešti dňa 4. októbra, za účasti autorov pásma, interpretov a literárneho vedca Viliama Marčoka, autora Dejín slovenskej literatúry III.

Organizátormi Dní slovenskej kultúry v MR sú Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci s odbornými a umeleckými inštitúciami. Na prehliadke sa predstavia špičkoví umelci – otvárať ju bude sopranistka Edita Gruberová v Paláci umení 10. septembra, o päť dní otvoria v Maďarskej národnej galérii výstavu životného diela Kolomana Sokola. V Maďarsku vystavia i dielo Martina Benku a Ernesta Zmetáka, ale aj digitálnu a elektronickú grafiku. Príde sem koncertovať Marián Lapšanský, Moyzesovo kvarteto a Musica aeterna. Opera Slovenského národného divadla uvedie Donizettiho Dcéru pluku, vystúpi aj Peter Lipa a Jozef Zsapka. Z filmov sa premietne Šulíkov Slnečný štát, Chlumského Konečná stanica a Šulajovej O dve slabiky pozadu. V maďarských mestách vystúpia divadlá, napríklad Astorka s Odchodmi vlakov a prešovské Divadlo Alexandra Duchnoviča s inscenáciou Toaletárka.

Prezentácia Novomeského poézie prekročí rámec oficiálneho štátneho podujatia. S pásmom budeme hosťovať aj v Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe, v Slovenskom regionálnom stredisku v Slovenskom Komlóši (5. októbra) a v rumunskom Nadlaku (6. októbra).

(suba)