Už tradične Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML pripravilo na návrat z prázdnin bohatú nádielku učebníc a publikácií, z ktorých budú školáci najbližšie mesiace čerpať vedomosti, tí najmenší si budú precvičovať zručnosti pri písaní, počítaní a čítaní.

Veselý klaun na obálke pracovného zošita Evy Dienerovej Začínam písať (2. vydanie) posmeľuje prváčikov do náročnej činnosti – písania. Farebné ilustrácie Zdeny Vojtkovej v sebe ukrývajú tvary jednotlivých písmen, v riadkoch pod obrázkami sú predpísané čiary, oblúčiky a slučky, aby si na nich trénovali zatiaľ neposlušné ruky. Na dôkladnejšie precvičovanie základných tvarov písmen slúži aj publikácia od tej iste autorky Píšem prvé písmenká... (1. vydanie). Prváci v nej nenájdu farebné ilustrácie, ale kontúrované obrázky si sami môžu vyfarbiť, pričom si zároveň uvoľnia zápästie a prsty. Na konci zošita nájdu veľké tlačené písmená, tie takisto môžu vyfarbiť, a pomocou priloženého pexesa si pri hre osvoja celú abecedu. Do tretice si s touto autorkou – Evou Dienerovou – osvoja číslice a základné matematické kroky v pracovnom zošite Počítajme hravo 1 (3. vydanie). Slúži ako doplnok k prváckemu učivu matematiky obsahujúcemu číselný rad do 20. Najmenší školáci v ňom nájdu príklady na sčitovanie, odčitovanie, nerovnice, rovnice a slovné úlohy. Vďaka pestrým ilustráciám Táne Žitňanovej a interaktívnej hravej metóde postupných krokov pri zvládaní úloh sa nestane z matematiky strašiak, ale zábavná hra, ktorá po každom vyriešení príkladu prináša pocit radosti a upevní sebavedomia. Túto metódu uplatnila autorka Eva Dienerová aj v matematických pracovných zošitoch pre druhákov Počítajme hravo 2 (3. vydanie) a pre štvrtákov Počítajme hravo 4 (2. vydanie).

–báb–