Do výberového konania na vedenie LIC prišlo päť prihlášok

Do druhého výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky Literárneho informačného centra dostalo ministerstvo kultúry do termínu 27. septembra 2021 prihlášky od piatich kandidátov. Keďže sa do výberového procesu prihlásilo päť uchádzačov, podľa smernice č. 8/2021 MK SR o výberových konaniach postupujú všetci priamo do tretieho kola, ktoré zahŕňa neverejné a verejné vypočutie.

V pondelok (4. 10. 2021) koordinátorka výberového konania spolu s riaditeľkou osobného úradu MK SR a predsedom výberovej komisie otvorili v budove MK SR obálky od piatich uchádzačov. Kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa oznámenia o výberovom konaní, traja uchádzači  boli vyzvaní o dodanie materiálov v elektronickej podobe, ktoré v podkladoch absentovali. Výberová komisia sa v intenciách Oznámenia VK LIC, ktoré je súčasťou smernice č.8/2021, rozhodla posunúť všetkých päť uchádzačov do tretieho kola.

V najbližších dňoch uchádzači absolvujú  hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. Na základe daného pohovoru, troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu personálny poradca vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti. Výsledok následne predloží na prípravné druhé kolo výberovej komisii. Po tomto procese bude nasledovať tretie kolo výberového konania.

Termín neverejného a verejného vypočutia, ako aj mená kandidátov zverejní ministerstvo kultúry v najbližších týždňoch.