Do zbierky trofejí

Ten, kto si obľúbil prózy Júliusa Balca pre dospelých, môže ich pokladať za zriedkavé trofeje, pretože autor ich čitateľom dávkuje veľmi striedmo. Naposledy knižne publikoval poviedky v zbierke Ležoviská roku 1986, dva roky po nich ešte novelu Cestujúci tam a späť (1988). Okrem toho, že sa veľmi úspešne presadil ako autor pre deti, poviedky pre dospelých publikoval v časopisoch. Po desiatich rokoch teda ponúka dospelým čitateľom znova knižnú trofej – Diablovu trofej – obsahujúcu 14 poviedok. Knižku slávnostne odprevadili k čitateľom v bratislavskom Klube spisovateľov 16. januára (presne na 160. výročie narodenia S. H. Vajanského, ako pripomenul moderátor podujatia Juraj Sarvaš). Najnovšie poviedkové dielo J. Balca zhodnotili nielen odborne, ale aj priateľsky Alexander HALVONÍK a Bystrík ŠIKULA. Diablova trofej je prvou knižkou, ktorá vychádza v obnovenej smenárskej edícii ERB vo vydavateľstve Regent a stala sa tak aj jeho erbovou knižkou.

–báb–