V preplnenej klubovni Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave sa 7. septembra stretla široká novinárska a kultúrna obec s novinárom a spisovateľom Slavom KALNÝM pri príležitosti vydania jeho najnovšej knihy Svedkovia mojej doby (PT Marenčin). Publiku, v ktorom sedeli viacerí „svedkovia“ Kalného doby, hovoril o autorovom živote a tvorbe prof. Vladimír Štefko. Vyzdvihol Kalného prínos do slovenskej žurnalistiky a obzrel sa aj za jeho knižnou tvorbou nesúcou v sebe stigmu investigatívneho reportéra. V knihe Svedkovia mojej doby Slavo Kalný ponúka čitateľom spomienky a za polstoročie nazbierané zážitky a stretnutia. Napísal zaujímavú mozaiku, ktorá je výpoveďou nielen o osobnom živote, ale je aj subjektívnym svedectvom o časoch, ktoré prežil. Slavo Kalný konštatoval, že doba, v ktorej žil, bola ako každá iná „nestála a premenlivá ako politické počasie vo svete i u nás doma. Zaujímavé ukážky z Kalného knihy predniesli herečka Mária Dacejová a Ján Mistrík. Publicistická tvorba a knihy literatúry faktu priniesli Slavovi Kalnému viaceré ocenenia. Je viacnásobným nositeľom medzinárodnej Ceny Egona Ervina Kischa za literatúru faktu, Ceny Slovenského syndikátu novinárov Mercurius ex Slovakia a Ceny V. Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu.