Dobrá kniha obnovená

V slávnostnej atmosfére sa nieslo otvorenie renovovaných priestorov kníhkupectva Dobrá kniha v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí (29. septembra 2004). Prítomných privítal Dr. Peter Zahoránsky SJ, riaditeľ Dobrej knihy, a prihovoril sa im aj Dr. Ján Ďačok SJ, provinciál jezuitov na Slovensku. Priestory posvätil Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, pomocný biskup bratislavsko-trnavský. Slávnosť otvorenia usporiadatelia spojili s prezentáciou dvoch nových kníh z edičnej činnosti vydavateľstva Dobrá kniha – Pentateuchu, ktorú uviedol P. ThLic. Ján Ďurica SJ, vedúci katedry biblických vied na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, a knižky Východisko z beznádeje od Miroslava Schlesingera.

Pentateuch, Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie, prvá časť nového slovenského katolíckeho prekladu Biblie, s bohatým vysvetlivkovým aparátom, hodnotným úvodom, mapovou časťou a orientáciu uľahčujúcim indexom mien a tém je zdrojom nielen inšpiratívneho čítania Božieho slova, ale aj poznania a vyučovania inšpirovaných textov. Nové slovenské vydanie Svätého písma je unikátne cennými marginálnymi odvolávkami na súvisiace state na iných miestach súboru biblických kníh. Nový slovenský preklad navyše dáva možnosť porovnať si odlišnosti s doterajším prekladom. Pentateuch je výsledkom dlhoročnej práce redakčného kolektívu pod vedením P. Jána Ďuricu SJ z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Biblické texty z pôvodných jazykov s prihliadnutím na iné moderné preklady preložil Mons. Anton Botek (na preklade pracoval v Rímskej emigrácii, zomrel r. 1992). Iniciátorom vydania jeho prekladu Biblie sa stal biskup Pavol M. Hnilica. Pentateuch vyšiel v študentskom brožovanom vydaní aj v  kvalitnej väzbe v doskách.

Ďalšia uvádzaná kniha – Východisko z beznádeje – je šiestou knihou mladého autora Miroslava Schlesingera (nar. 1971). S osobitnou vnímavosťou voči duchovnému a citovému svetu mladého človeka autor píše kratučké príbehy. Slovami akéhosi tajomného Majstra v nich vyslovuje múdre a praktické rady o živote, poznaní, vzťahoch medzi ľuďmi. Každý príbeh je akýmsi smerovníkom, pozvaním, podnetom na zamyslenie. Majster, ktorý mohol v prvých Schlesingerových knihách na prvý pohľad pôsobiť ako akýsi orientálny guru, sa v tejto knihe jednoznačne profiluje na múdreho a taktného učiteľa kresťanského posolstva.

Na slávnosti sa zúčastnil aj Felix Litva, literárny a cirkevný historik, prekladateľ, no najmä vydavateľ, zakladateľ Dobrej knihy, ktorý tento rok zavŕšil požehnaný 85. rok svojho života.

Kresťansky orientovaní čitatelia, ale aj študenti religionistiky a záujemcovia o duchovnú a filozofickú literatúru nájdu na Hviezdoslavom námestí svoj moderný stánok.

–abl–