Premiéra podujatia Schôdzky s umením sa konala 26.  februára v  Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Pozvanie prijal básnik, vydavateľ a redaktor Oleg Pastier a diskusiu viedol výtvarný a filmový kritik Juraj Mojžiš. Konverzácia na tému Jestvuje úmera medzi „malým“ vydavateľstvom a vydanou „veľkou“ knihou? sa niesla vo veľmi príjemnom komornom duchu. Polemizovalo sa najmä o tom, čo si možno predstaviť za „dobrým“, „kvalitným“ či „hodnotným“ autorom alebo literatúrou. Ale tiež o tom, kam smeruje súčasný knižný trh. Oleg Pastier vyjadril obavy, že skôr či neskôr sa „dobrá“ literatúra bude vydávať len v minimálnych nákladoch, no na druhej strane si nemyslí, že to nemá zmysel. Schôdzky s umením sa budú konať pravidelne každý druhý utorok v mesiaci na rovnakom mieste.