Dobrodružstvo poznania

Malackí gymnazisti objavovali tajomstvá vedy, sveta aj umenia počas Medzinárodného dňa školských knižníc. Pozvali aj mňa. Od mojich študentských čias sa knižnica nielen presťahovala, ale aj podstatne rozšírila. Vidno na nej starostlivú ruku vedúcej knižnice a systematickosť v dopĺňaní. Stretnutie so študentmi bolo pre mňa nielen príležitosťou zaspomínať si, ako sme v knižnici robili na písacích strojoch školský časopis, ale aj radostným konštatovaním, že študenti jej služby využívajú a čítajú. Dokázali to aj svojimi vystúpeniami aj otázkami počas našej besedy. Majú si z čoho vyberať. 8000 zväzkov predstavuje nielen odporúčané čítanie, ale aj najnovšie slovníky a encyklopédie.

Margita Bíziková