Dobrodružstvo prekladu

Pavol Dobšinský: Slovak Folktales

Preklad: Jana Babirátová Judinyová, Francis Xavier Luther, Jean Shofranko-Olexy

Tlač B-print Trnava

V týchto dňoch vyšli rozprávky Pavla Dobšinského v anglickom preklade. Sú výsledkom spolupráce Jany Babirátovej Judinyovej s americkým Slovákom Francisom Xavierom Lutherom, ktorý na Slovensku vyučoval po roku 1989 angličtinu. V závere sa do tímu zapojila Jean Shofranko-Olexyovú, ktorá má tiež slovenské korene. Slovenská prekladateľka a editorka sa usilovala verne vystihnúť slovenský originál, korektori mali tendenciu rozprávky amerikanizovať, lebo museli zvažovať, či je formulácia pre anglicky hovoriaceho čitateľa pochopiteľná. Napríklad, ako môžu bývať dvaja bratia na jednom dvore. Niekde doslovný preklad mohol navodzovať kuriózne až nemorálne situácie. Problémy boli aj s niektorými slovenskými menami. Napríklad Hanka sa mohla zamieňať s hanlivým názvom Hunky, ktorým oslovovali Slovákov v Pensylvánii na začiatku 20. storočia. Nakoniec všetci našli spoločnú zlatú strednú cestu, ktorej výsledkom je príťažlivá kniha, ktorá sa bude predávať na Slovensku aj v USA. Našla si svojich obdivovateľov aj vďaka mladému talentovanému ilustrátorovi Dávidovi Ursinymu, ktorý naše rozprávky obliekol do atraktívneho šatu. Prezentácia knihy sa konala v Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1.apríla 2005.

Margita Kániková