Dokument o ľudskosti

Výsledok svojej dlhoročnej práce – rozsiahlu knihu Āina Hemolele - Svätá zem Molokai prezentoval Peter Žaloudek v priestoroch kníhkupectva Karmelitánskeho nakladateľstva na Medenej ulici v Bratislave (26. októbra). Autor predstavil túto knižnú novinku o pátrovi Damiánovi de Veuster, belgickom misionárovi na ostrove Molokai za prítomnosti jeho príbuzných  a veľvyslanca Belgického kráľovstva v Bratislave. Priblížil prítomným pohnútky, ktorého ho primäli venovať sa tejto významnej osobnosti, vyhľadávať dokumenty, študovať archívne pramene, spoznávať pátrov život a činnosť medzi malomocnými. Práve tento historický pohľad, ako aj základné informácie o chorobe tvoria prvú časť knihy, na ktorú nadväzujú v druhej časti obrazy zo súčasnosti . Sú to autorove rozhovory s chorými, ktorých navštívil v kolónii na ostrove až osemkrát a sledoval ich osudy.

Bohatý faktografický materiál, fotografické prílohy, bibliografia obohatili túto nezvyčajnú knihu o utrpení, zmysle života a ľudskosti, ktorá je dôstojným holdom tomuto neobyčajnému Belgičanovi – p. Damiánovi de Veuster.

-lč-