Dostojevskij v Nitre

Klub F. M. Dostojevského, Filozofická fakulta UKF v Nitre a Spolok slovenských spisovateľov usporiadali medzinárodný  seminár na tému DOSTOJEVSKIJ A DNEŠOK, ktorý sa uskutočnil 22. novembra. Podujatie otvorili vedecký garant A. Červeňák, dekanka FF UKF Z. Gadušová, predseda SSS P. Janík a čestný predseda KFMD kardinál J. Ch. Korec. Zborník z podujatia bude obsahovať príspevky viacerých renomovaných odborníkov – J. Tužinský, Š. Murín, I. Pospíšil, O. Valentinová, A. Korenkov, T. Korenkovová, S. Piskunovová, J. Sipko, N. Maximovič, A. Antoňák, E. Maliti, J. Jablonický, S. Paštéková, M. Kováčová, K. Brtková,  L. Pavera, P. Hudík, M. Antoš, V. Riabov, N. Kiseľová, A. Sokol a N. Muránska. Seminár potvrdil myšlienkovú a tvarovú nadčasovosť i konštantnú psychologickú a spoločenskú aktuálnosť viacerých aspektov diela jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ruskej a svetovej literatúry.

-pj-