Dôstojné nebytie krstu

V stredu 26. marca sa v  Poľskom kultúrnom inštitúte konala prezentácia knižky Andrzeja Stasiuka Haličské poviedky, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Slovart v preklade Jozefa Marušiaka. Knižku neoblievali, vínko pili ľudia, nie papier, vlastne nikde nepadlo slovko krst, o to viac sa hovorilo neformálne o knihe a veciach previazaných s témou próz. Autor a prekladateľ za asistencie skúseného moderátora Dada Nagya prostredníctvom úryvkov, ale i vlastných vstupov preniesli účastníkov podujatia do magicko-poetickej atmosféry kraja bezprostredne susediaceho so severovýchodom Slovenska. V krátkych prestrihoch cítime, že vymýšľať si nie je treba a realita musí občas dostať uzdu, aby nás nepohltila svojou bizarnosťou. Napokon, posledne zmienený pojem má platnosť nanajvýš relatívnu – ako sa zmienil Andrzej Stasiuk, priestor Slovenska pre neho znamená exotiku a priezor smerom na juh, do diaľok... O Slovensku autor písal v  dosiaľ do našej materčiny nepreloženom diele Cesta do Balabanu, ktoré je súborom polofiktívnych cestopisných esejí o putovaní Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom, Juhosláviou a Albánskom, t. j.  oblasťou prechodu a prelomu medzi východom a západom.

Do kontextu tohto priestoru možno potom zaradiť aj mesto Halič ako hlavného hrdinu prezentovanej knižky, známej tiež z filmového spracovania pod názvom Jahodové víno. 

-mf-