Dôstojný dokument k storočnici Laca Novomeského

V tenkej koži básnika; Literárne informačné centrum, Bratislava 2004

 

            Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe zorganizovalo v októbri 2004 pri príležitosti nedožitej Novomeského storočnice medzinárodnú vedeckú konferenciu. Výstupom z nej je zborník prednesených a napísaných príspevkov. Ich autormi sú slovenskí aj zahraniční literárni vedci a umelci (Milan Rúfus, Ján Zambor, John Minahane, Vladimír Štefko a ďalší).

            Laco Novomeský je na slovenskom literárnom nebi hviezdou, ktorá svojím jasom ďaleko presahuje slovenský rámec. Európan životnými osudmi aj postojmi, mešťan v najlepšom slova zmysle pomáhal Slovensku otvárať dvere do Európy hlavne v kultúrnej oblasti. Hoc pochádzal zo strednej vrstvy (jeho otec vlastnil v Pešti krajčírsku dielňu), ešte v období dospievania sa v ňom vyvinulo silné sociálne cítenie, ktoré ho pozitívne poznačilo na celý život a postupne ho priviedlo do väzení troch režimov. Básnik, novinár, politik, milovník dobrej kávy, vína a krásnych žien poznačil neprehliadnuteľným spôsobom slovenskú literatúru a dokázal, že aj slovenská poézia môže byť angažovaná, osobná a dobrá odrazu. O tom, že význam Laca Novomeského nie je iba želaním, ktoré sa stalo rozkazom, svedčí aj fakt, že sté výročie jeho narodenia (december 2004) bolo zaradené do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na roky 2004 – 2005.

            Zborník V tenkej koži básnika je dôstojným dokumentom k významnému výročiu Laca Novomeského a slovenskej kultúry vôbec.

Karol Horváth

(Národná obroda 22. 2. 2005, č. 43, roč. XVI., str. 16)