Dotazník na získanie spätnej väzby k fungovaniu umeleckých fondov

Inštitút kultúrnej politiky pripravil dotazník na získanie spätnej väzby k fungovaniu umeleckých fondov – Literárny fond, Fond výtvarných umení a Hudobný fond –, ktorý je určený autorom, interpretom a iným profesionálom pôsobiacim v rôznych oblastiach umenia a kultúry. Údaje z tohto dotazníka sa využijú najmä pri návrhu budúcej reformy umeleckých fondov. Všetky odpovede sú anonymné a spracovávané na základe odpovedí skupín respondentov.

Dotazník sa zameriava na zistenie skúsenosti s umeleckými fondmi a hodnotenie ich činnosti. Jeho vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút.

Vyplniť ho môžete do 15. januára 2021. Nájdete ho na tomto odkaze.