Dotyky ducha 

V  Klube slovenských spisovateľov v Bratislave bolo 25. septembra v rámci pravidelných čítaní Spolku slovenských spisovateľov na programe dielo básnika Ľudovíta Fuchsa-Kvetoslava Dotyky ducha. Knihu uviedol spisovateľov dlhoročný priateľ a literárny kritik Peter Andruška, ktorý je autorovým obdivovateľom a napísal o ňom aj publikáciu Moderný tradicionalista slovenskej poézie (SAUL 2006). Dotyky ducha sú prierezom jeho literárnej tvorby od roku 1944 až po rok 2007, pričom, ako sám autor povedal, kládol dôraz iba na básne, v ktorých videl existenciu. P. Andruška vyzdvihol spisovateľovu výnimočnosť, nadhľad a schopnosť vnoriť sa do ľudského vnútorného sveta a zároveň vyslovil ľútosť nad jeho nedocenením. Básne Návšteva, Listy Bohu, V dotykoch bytia a Viac ako prosím predniesol herec Jozef Šimonovič.

Dominika Biskupovičová