Dotyky Slniečka so svojimi čitateľmi

Redakčný život detského časopisu Slniečko zahŕňa okrem tvorby jednotlivých čísel mesačníka aj bohatú škálu mimoredakčných aktivít. Medzi najdôležitejšie patria priame stretnutia redaktorov so svojimi čitateľmi.

 


 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC


V rámci týždňa detských knižníc - iniciovaného Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov - redakcia časopisu Slniečko pripravila dňa 23. marca 2004 dve čitateľské besedy v Miestnej knižnici v Devínskej Novej Vsi.
           Prvá beseda so žiakmi druhých ročníkov ZŠ I. Bukovčana bola exkurzom do histórie časopisu Slniečko, s odkazom na literárnu a ilustračnú tvorbu jej prvotvorcov - J. C. Hronského a J. Vodrážku. Súčasťou besedy bola diskusia o prvom slovenskom komikse, ktorého autorom bol Jaroslav Vodrážka v Slniečkach z 30. rokov 20. storočia. Porovnávali sme ich so súčasnými komikami v Slniečku a v iných mimoliterárnych časopisoch. Druhá časť besedy bola venovaná spomienke na prvú šéfredaktorku obnoveného Slniečka (rok 1969) Máriu Ďuríčkovú a jej tvorbu pre deti. Na záver deti prečítali ukážky zo svojej vlastnej literárnej tvorby.
           Druhá beseda bola pre žiakov 4. ročníka. Okrem rozprávania o redakčnej a tlačiarenskej práci pri tvorbe časopisu Slniečko sme sa rozprávali aj o tvorbe a príprave ich prvého triedneho časopisu. Súčasťou besedy bola diskusia o obľúbených a najčastejšie čítaných knihách, medzi ktorými okrem Harryho Pottera a Pána prsteňov figurovali aj knižky Petra Glocka, Kláry Jarunkovej, Márie Ďuríčkovej, Gabriely Futovej, Jána Uličianskeho a Daniela Heviera. Deti si poprezerali originály ilustrácií k časopisu Slniečku a porovnávali ich s tlačiarenskou realizáciou. Na záver sa zahrali na šéfredaktorov Slniečka. Z ich pripomienok sme sa dozvedeli, čoho by v Slniečku chceli mať viac: humor, veselé rozprávky, súťaže a krížovky. Tieto pripomienky sme zobrali ako inšpiráciu pri koncipovaní nového ročníka Slniečka.NOC V KNIŽNICI

Druhým podujatím, na ktorom participoval časopis Slniečko, bola Zakliata noc v knižnici, ktorú usporiadala Knižnica Ružinov dňa 26. marca 2004. Podujatie, ktorého súčasťou bolo večerné čítanie deťom, bolo vyvrcholením projektu Rok hlasného čítania. Za redakciu časopisu sa na podujatí zúčastnila Ľubica Kepštová, ktorá od 20,30 hod. čítala deťom "nočné" rozprávky z časopisu Slniečko a Osmijankove rozprávky Kristy Bendovej. Deti samy nahlas prečítali niekoľko úryvkov knižky Daniela Heviera Strašidelník. O prečítanom sa rozpútala diskusia. Deti okrem iného skonštatovali, že najlepším priateľom človeka je pes a počítač. Ani kniha však neobišla naprázdno. Z rozhovoru s deťmi bolo zrejmé, že napriek konkurencii televízie a počítačových hier siahajú po knižkách rady a o svojich čitateľských zážitkoch sa vedia pekne vyjadrovať. Nakoľko väčšina z nich číta časopis Slniečko, ďalšia spoločná reč sa odvíjala od jeho obsahovej skladby a prípravy nového ročníka, zohľadňujúc ich nápady. Ilustračnú tvorbu v časopise Slniečko, ale aj vo svojich početných knihách, predstavil ilustrátor Martin Kellenberger.
           V ďalšom nočnom programe museli deti zvládnuť veľa prekážok v podobe súťaží, kvízov, hádaniek, hľadania pokladu a prekonania draka Inetrpočka. Pomáhali im pri tom pani knihovníčky preoblečené za ježibaby a nocujúce deti z Vihorlatskej knižnice v Humennom, s ktorými boli počas zakliatej noci v internetovom spojení. Podujatie bolo pre deti nezabudnuteľným zážitkom - bolo ďalším krokom v upevnení záujmu detí o čítanie a o krásu hovoreného slova. Deti mali možnosť prežiť a precítiť pôvab a jedinečnú atmosféru spoločného hlasného čítania.