Dovolenka v base

Dva týždne vo väzení – takýmto, ba aj podstatne horším trestom, sa mohlo v totalitnej minulosti skončiť prechovávanie zakázaného textu. Svoje o tom vedel aj literárny vedec Jozef Bžoch, ktorý si to zažil na vlastnej koži. Záznam jeho autentických spomienkom vám prinášame v seriáli LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.