Dr. Amrit Mehta, prekladateľ a vydavateľ, je pôvodnou profesiou germanista. Do hindčiny preložil množstvo beletristických diel z klasickej i súčasnej nemeckej literatúry, V roku 1995 založil časopis Saar Sansaar, v ktorom publikuje jednotlivé národné literatúry. Jeho záujem o slovenskú literatúru vzbudila bohemistka Dr. Sharada Yadav, ktorá študovala v Prahe a dobre pozná českú a slovenskú literatúru. Na štipendijnom pobyte v Domove spisovateľov v Piešťanoch sa Amrit Mehta venuje výberu ukážok z diel súčasných slovenských prozaikov do pripravovanej antológie.