Drevené klenoty Slovenska

Drevené klenoty, aj tak sa hovorí o drevených kostolíkoch, ktoré vyrástli pred niekoľkými storočiami uprostred lesov severovýchodného Slovenska. Z niekoľkých stoviek sa ich zachovalo iba niekoľko rímskokatolíckych a evanjelických a okolo štyridsať gréckokatolíckych. Dvadsaťsedem z nich však vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a osem dokonca zapísali vlani aj do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO nielen pre vzácnu starobylosť, ale najmä aktuálne posolstvo „vyjadrujúce multikonfesionálnu a multikulturálnu symbiózu“. Sú naším rodinným striebrom, ktoré však stále málo poznáme. O to významnejším činom je vznik novej fotografickej publikácie Karola Kállaya: Chrámy – Drevené kostolíky na Slovensku , ktorá vyšla vo vydavateľstve Ikar. Navyše jej hlbší rozmer dodávajú sprievodné meditatívne texty kňaza Mariána Gavendu. A dôležitou súčasťou je i záver, v ktorom pamiatkar Miloš Dudáš píše o histórii a architektúre jednotlivých kostolíkov. Preklad textov do angličtiny a zaujímavá grafická úprava Braňa Gajdoša robia z knihy vďačný artikel aj pre zahraničie a v každom prípade vhodný darček.

Prezentácia sa uskutočnila za mimoriadneho záujmu verejnosti začiatkom februára v priestoroch bratislavskej SOGY a sprevádzala ňou Emma Tekelyová. Publikáciu uviedli do života Mons. Peter Rusnák, sídelný biskup gréckokatolíckej eparchie v Bratislave a Ľubomír Feldek, ktorý predniesol svoj fejtón o nestarnúcom Karolovi Kállayovi (bola to zároveň ukážka pripravovanej ikarskej produkcie). Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka vydavateľstva Valéria Malíková i autori. Medzi iným sme sa dozvedeli, že svetoznámy fotograf spolu s manželkou putoval po kostolíkoch sedem týždňov a výber do knihy musel urobiť z asi 6000 záberov. Alebo, že Marián Gavenda bojoval s časom, lebo mu v Taliansku ukradli celý poznámkový materál. K slávnostnej atmosfére prispelo aj pôsobivé vystúpenie operných spevákov Jany Šomošiovej-Kállayovej a Ivana Ožváta, ktorých sprevádzali klavirista Igor Bázlik a huslista Peter Uličný.

Elena Ťapajová