Druhá séria podujatí Poznámky pod čiarou

Literárne informačné centrum v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV prináša diskusie s mladými literárnymi profesionálmi. 

V apríli 2019 sa konali štyri podujatia prvej série Poznámok pod čiarou. Svoju prácu, spätú s literatúrou, literárnym životom a knižnou kultúrou počas nich prezentovali Lenka Macsaliová, Marianna Koliová, Juraj Búry a Daniel Domorák. Prvá menovaná je zároveň aj spolutvorkyňou konceptu s ďalšou zamestnankyňou LIC Soňou Urikovou. Článok v Knižnej revue o prvej sérii nájdete tu. Poznámky pod čiarou vznikli ako platforma pre prezentáciu mladých literárnych profesionálov, učia sa verejnosti prezentovať to, čomu sa venujú. Prvá séria priniesla diskusie o témach ako booktube a internetová recenzistika, cestopisy, súčasná slovenská fantasy či výskum existenciálnych tém v slovenskej literatúre. Podujatia sa konajú v predajni Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave.  

Na tri októbrové utorky pripravili organizátori druhú sériu s novými tvárami a témami. 15. októbra sa bude Lenka Macsaliová zhovárať s Viliamom Nádaskayom. Je literárnym vedcom a publicistom, momentálne interným doktorandom na Ústave slovenskej literatúry. Vo svojom výskume sa venuje štúdiu vývoja pojmu socialistického realizmu - tomu, čo bol na papieri a v realite, ako bol implementovaný do diel na našom území a aké znaky niesol. Podujatie s názvom "Inžinieri ľudských duší" začína o 17:00 (tak ako všetky podujatia PPČ) a nájdete ho aj na Facebooku

Agnieszka Słowikowska je bohemistka a publicistka pôvodom z Poľska. V kontexte jej osobných skúseností porozpráva 22. októbra o tom, ako je zobrazená druhá svetová vojna v troch rôznych národných literatúrach, aké rôzne trendy môžeme sledovať nielen v rámci súčasnej slovenskej a poľskej prózy, ale aj v literárnovednom výskume a či sa líši literárnohistorické štúdium v Poľsku a na Slovensku. Moderovať bude Lenka Macsaliová. Podujatie s názvom "Jakie społeczeństwo taka literatura" nájdete na Facebooku

Matej Masaryk pôsobil dva roky na lektoráte v Užhorode a vedecky sa venuje výskumu periférnej literatúry. Okrem toho je aj plodným kritikom a publicistom, diskusia s ním určite prinesie mnohé jeho postrehy zo všetkých týchto oblastí. Beseda, ktorú povedie Soňa Uriková, sa volá "Na hraniciach a za hranicami", koná sa 29. októbra v Knihy LIC o 17:00 a podujatie nájdete aj tu