Druhé vydanie titulu Za hranice provincie

Literárne informačné centrum vydáva publikáciu Moniky Kaprálikovej o Jánovi Smrekovi a jeho Eláne

Monografia historičky Za hranice provincie o publicistickej tvorbe spisovateľa Jána Smreka (1898 – 1982) s podtitulom Ján Smrek a jeho E/elán vyšla prvýkrát v roku 2017 vo vydavateľstve Elán. O to, aby sa kniha opäť dostala k záujemcom o Smrekove publicistické aktivity, sa postaralo Literárne informačné centrum, ktoré práve dnes titul vydáva v 2. vydaní. Dielo je neprehliadnuteľným prameňom poznatkov o Jánovi Smrekovi a jeho tvorbe. Vydanie knihy bolo finančne podporené grantom od Bratislavského samosprávneho kraja.

Jána Smreka pozná celá slovenská kultúrna verejnosť predovšetkým ako významného básnika, menej ako publicistu, napriek tomu, že celý aktívny život robil novinára či novinového redaktora. Viac ako dve desaťročia viedol kultúrno-spoločenský mesačník Elán, ktorý sám založil.

Na jeseň 1944 prestal Elán vychádzať. Dôvody sa rôznia, jeden tvrdí, že ho režim zakázal, druhý, že sa tak rozhodol sám Smrek, keď Slovensko bolo po SNP obsadené nemeckým vojskom. Po roku 1945 sa slovenská kultúrna politika posunula o hodný kus doľava, a to aj zásluhou Laca Novomeského, vtedajšieho povereníka kultúry.

Liberálnodemokraticky orientovaný Elán mal problémy s obnoveným vydávaním. Prvé povojnové dvojčíslo vyšlo až v januári 1946. Vtedy začal vychádzať Kultúrny život, ktorý postupne vytlačil Elán až do jeho definitívneho zániku v roku 1947. Určitý dištanc mal aj sám Smrek, keď dlhší čas nemohol publikovať. Nový režim mu vyčítal niektoré predošlé čísla Elánu venované literatúram Talianska, Nemecka a pod. Bola to chabá kritika, pretože Smrek sa zámerne vyhol vtedajšej nemeckej nacistickej prítomnosti. V obnovenom Eláne si však dovolil kritizovať zúženú koncepciu socialistickej literatúry, ako ju nastolil vo svojom článku Daniel Okáli. A tak koniec Elánu znamenal aj koniec slobodnej tvorby. 

Monika Kapráliková vám tomto titule povie viac aj vo videu na LIC_online. Čítanie herečky Jany Oľhovej z tohto titulu vám prinesieme vo štvrtok 1. apríla na tom istom YouTube kanáli. Knihu si môžete objednať priamo od nás za 14 € - možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu

  • Druhé vydanie titulu Za hranice provincie - 0
  • Druhé vydanie titulu Za hranice provincie - 1