Druhý Album slovenských spisovateľov` v angličtine

V rámci sprievodných podujatí, ktoré organizuje LIC na tohoročnom MKV vo Frankfurte, predstaví vedúci SLOLIE PhDr. Milan Richter dňa 11. októbra o 14.00 hod. Album slovenských spisovateľov 2 v angličtine (Album of Slovak writers - authors and texts 2). Prezentácia sa uskutoční v priestoroch našej národnej expozície, v hale 5.0., sekcia D, stánok č. 944.
           Vydávanie Albumov slovenských spisovateľov v angličtine a nemčine je dlhodobým odborným a edičným projektom Literárneho informačného centra. Cieľom tohoto projektu je vydať postupne šesť albumov, ktoré by v týchto dvoch svetových jazykoch predstavili všetkých významných slovenských spisovateľov uplynulého 20. storočia. Editorom projektu je Milan Richter. Album obsahuje 33 autorov. Každý autor je zaradený do albumu vo forme voľného listu na kriedovom papieri, ktorý obsahuje jeho biografiu, bibliografiu jeho autorského diela, charakteristiku jeho tvorby, citáty z kritiky, odborné a spoločenského ocenenie autora a charakteristickú ukážku z jeho diela. Text je doplnený fotografiou autora. Popri doterajších dvoch albumoch v angličtine, vyšiel v roku 1999 aj prvý album v nemčine.

           Albumy vychádzajú v náklade 2000 výtlačkov, ich hlavným zámerom je osloviť zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru a preklady z nej, takže sú určené prekladateľom zo slovenčiny, odborným pracoviskám, univerzitám a knižniciach v zahraničí, ktoré sa zaoberajú slovenskou literatúrou, študentom, ale aj našim zastupiteľským úradom a Slovenským inštitútom v krajinách, kde boli zriadené.
           Do Albumu slovenských spisovateľov 1 v angličtine (vyšiel v roku 2000) boli zaradení autori: (básnici) Valentín Beniak, Pavol Horov, Pavel Bunčák, Štefan Žáry, Ivan Kupec, Miroslav Válek, Ján Ondruš, Mikuláš Kováč, Vlastimil Kovalčík, Mila Haugová, Ivan Laučík, Ján Zambor, Milan Rcihter, Ondrej Štefanko, Erik Groch, Viera Prokešová, Ivan Kolenič, (prozaici) Jozef Cíger Hronský, Milo Urban, Margita Figuli, Hana Zelinová, Alfonz Bednár, Leopold Lahola, Vladimír Mináč, Vincent Šikula, Dušan Kužel, Pavel Hrúz, Pavel Vilikovský, Dušan Mitana, Július Balco, Jozef Puškáš, Ján Uličiansky, Peter Pišťanek.
           Do Albumu slovenských spisovateľov 2 v angličtine práve vychádza) boli zaradení autori: (básnici) Ivan Krasko, Ján Smrek, Ladislav Novomeský, Rudolf Fabry, Milan Rúfus, Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Ján Buzássy, Ľubomír Feldek, Štefan Strážay, Štefan Moravčík, Ivan Štrpka, Kamil Peteraj, Ján Švantner, Dana Podracká, Daniel Hevier, Jozef Ubran, (prozaici) Janko Alexy, Gejza Vámoš, František Švantner, Dominik Tatarka, Ladislav Mňačko, Peter Karvaš, Klára Jarunková, Anton Hykisch, Ján Johanides, Rudolf Sloboda, Alta Vášová, Peter Jaroš, Milan Lasica/Július Satinský, Ladislav Ballek, Stanislav Štepka, Dušan Dušek, Václav Pankovčín.

(bž)