V Dome kultúry na Kramároch v Bratislave sa začiatkom februára uskutočnila prezen­tácia knižky Druhý muž (Regent) spisova­teľky Jany Šimulčíkovej. Program modero­vala Jana Vozníková, riaditeľka Knižnice Bratislava – Nové Mesto, román ukážkou priblížila herečka a  spisovateľka Milka Zimková a o knihe s dôrazom na tému do­máceho násilia detailnejšie hovorila Etela Farkašová.