Vydavateľstvo Lúč v bratislavskom centre Quo vadis 16. októbra slávnostne uviedlo knihu Vôňa levandule za prítomnosti jej talianskeho autora Paola Brosia. Ten početnému publiku porozprával o časoch svojej nov inárskej kar iér y, keď jeho jediným Bohom bola túžba po úspechu. Potom však prišli údery osudu. Cestu k Bohu znovu našiel v Medžugorí, kde sa zázračne vyliečil z rakoviny. Jeho kniha je kombináciou cestopisu a investigatívnej žurnalistiky, zobrazuje osudy ľudí, ktorí sa po návšteve Meždugorja  uzdravili, a ponúka nádej a vieru. Prezentácia sa uskutočnila v rámci týždňa talianskeho jazyka vo svete v spolupráci s Talianskym k u lt ú r ny m i n š t it útom a  K atol íckou univerzitou Ružomberok. Medzi hosťami bol aj veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Roberto Martini.