Prípravy na Vianoce prebiehajú už asi vo väčšine domácností v plnom prúde. Nákupy, upratovanie, sviatočné pečenie, zháňanie darčekov... Popri všetkých týchto povinnostiach však niekedy zabúdame na to, že na najkrajších sviatkoch v roku je najdôležitejší práve ich duchovný rozmer, ktorý pomôže prehĺbiť aj bohatá knižná ponuka viacerých vydavateľstiev.

Talianska autorka BeatriceMasiniová ponúka čitateľom od 6 do 12 rokov akýsi „duchovný adventný kalendár“ – v knihe Putovanie troch kráľov (Spolok svätého Vojtecha 2014, preklad Alžbeta Šuplatová) si však deti namiesto čokoládky každý deň „rozbalia“ jeden príbeh. Titul je inšpirovaný nápisom na starom dome v jednom talianskom meste, ktorý hovorí, že v decembri 1518 tadiaľ prešli Gašpar, Melichar a Baltazár. Na jeho základe autorka rozvíja teóriu, že traja králi sa pravidelne každý rok vydávajú na cestu za novonarodeným Spasiteľom a dlhé putovanie si od 1. decembra až do Štedrého dňa skracujú rozprávaním príbehov a spomínaním na predošlé návštevy malého Ježiška. Jednotlivé epizódy deťom nenápadne naznačujú dôležité hodnoty a sála z nich naozajstný vianočný pokoj a harmónia.

Väčšina veriacich pokladá za nevyhnutnú súčasť duchovnej prípravy na Vianoce aj sviatosť zmierenia. Mladým čitateľom pri nej môže byť nápomocná knižočka Youcat – Čas na spoveď (Karmelitánske nakladateľstvo 2014, preklad Eva Bubnášová), ktorá v úvode vysvetľuje dôležitosť a význam tejto sviatosti, ponúka netradičné spovedné zrkadlo a krok za krokom vedie jednotlivými fázami spovede, od ľútosti, cez vyznanie hriechov a rozhrešenie, až po konanie pokánia.

Nemecký katolícky kňaz Anselm Grün prerozprával v knihe Príbeh Vianoc (Karmelitánske nakladateľstvo 2014, preklad Eva Bubnášová) históriu Ježišovho narodenia pre najmenších čitateľov. Začína anjelovým zvestovaním Panne Márii, pokračuje narodením Spasiteľa v Betleheme a návštevou troch kráľov a končí útekom Svätej rodiny do Egypta. Nesmrteľný vianočný príbeh dopĺňajú krásne ilustrácie Giuliana Ferriho.

Príbehy Starého a Nového zákona sú zaľudnené veľkým množstvom postáv a postavičiek. Aby sa v nich vyznali aj čitatelia od 7 rokov, prináša vydavateľstvo Ikar na knižný trh publikáciu Biblické postavy od Stephena Motyera (preklad Oľga Škodáčková). Pri každom mene je uvedený jeho význam, odkaz na knihu a konkrétnu kapitolu Biblie, kde sa postava spomína, a jej krátka charakteristika. K lepšej orientácii prispieva množstvo ilustrácií, historické mapy, prehľadné rodostromy či biblické citáty.

Vianoce sú sviatkom rodiny – tá sa však v súčasnej dobe stáva predmetom mnohých diskusií. Aj preto na jeseň pozval pápež František zástupcov Cirkvi na synodu o rodine, ktorej predchádzalo mimoriadne konzistórium kardinálov začiatkom roka. Nemecký kardinál Walter Kasper na ňom predniesol prejav, ktorý knižne vyšiel pod názvom Evanjelium rodiny (Dobrá kniha 2014, preklad Monika Križanovičová). Zaoberá sa v ňom rodinou od stvorenia sveta a prapočiatkov ľudstva, postavením muža a ženy, ale dotýka sa aj problémov súčasných rodín, vrátane otázky rozvedených a znovu zosobášených ľudí. Záver jeho úvah smeruje k tomu, že rodina má pevné miesto v Božom pláne stvorenia a nezastupiteľné miesto v Cirkvi.

Rímskokatolíckeho kňaza Antona Srholca pozná široká verejnosť ako saleziána, spisovateľa a neúnavného charitatívneho pracovníka – najnovšie získal Európsku cenu Pamäti národa. V publikácii Sviatočné pozdravy (Vydavateľstvo Slovart 2014) dokazuje, že za jeho skutkami je aj činnosť intelektu a duchovný proces.

Kniha je zbierkou vianočných, veľkonočných a iných príležitostných posolstiev, ktoré kňaz už 27 rokov posiela svojim priateľom a známym. V textoch okrem prianí ponúka aj krátke teologické glosy a aktuálne postrehy na okraj spoločenských udalostí. Viera, s ktorou sa prihovára ich adresátom, nie je zbierkou dogmatických právd. V jeho prevedení sa stáva postojom k životu. Nepotrebuje moralizovať, stáva sa svedkom dôvery, v ktorej sám žije. Bez tohto základného postoja by bola jeho spoločenská angažovanosť márna. Nachádza v ňom odpovede aj na zložité hádanky, ktoré so sebou prináša príbeh moderného Slovenska.

Sviatočné pozdravy sú ošemetný žáner. V dobrom úmysle mnohí zvyknú dať priestor pátosu a falošnej vznešenosti. Anton Srholec zostáva prirodzený – ide však o normálnosť, ktorá nie je násilným potlačením sviatočnosti. Všetci – oddaní i vlažní katolíci, inoverci i bezverci – vnímajú príťažlivo namiešanú zmes ľudskosti, veľkorysosti a optimizmu prítomnú v textoch.

Srholec je už desaťročia rovnaký. Napriek tomu jeho sviatočné pozdravy nenápadne dokumentujú aj príbeh naplnenia jedného ľudského údelu: „Svoj život už nemôžem rozšíriť ani predĺžiť. Ešte trochu prehĺbiť.“ Podstatné prehĺbenie života môžu spolu s autorom graficky príťažlivej knihy zažiť aj čitatelia.

K prelomu rokov neodmysliteľne patria aj kalendáre a diáre – zbierky čistých listov, ktoré v nasledujúcich dvanástich mesiacoch môžeme popísať nielen zoznamom svojich povinností, ale aj úspechov, pekných zážitkov či príjemných stretnutí. Autor Wm. Paul Young ponúka v knihe Rázcestia – Zamyslenia (Vydavateľstvo Tatran 2014, preklad Andrea Behulová-Rajtárová) akýsi netradičný „diár“ – kompiláciou citátov z úspešnej knihy Rázcestia, ktorá rozpráva o bolestnej premene hlavného hrdinu Anthonyho Spencera, vytvoril zaujímavé meditatívne čítanie. Citáty na každý deň v roku sú doplnené úvahami, ktoré afirmatívne nadväzujú na vypovedané s ambíciou posilniť meditáciu a cez modlitbu prehlbovať vzťah s Bohom. Všetky doteraz spomenuté knihy môžete vyhrať v súťaži!

Dve najväčšie slovenské vydavateľstvá prinášajú na vianočný knižný trh reprezentatívne publikácie o samom centre rímskokatolíckej cirkvi – Vatikáne. Kniha Vatikán – najznámejšie umelecké diela (Vydavateľstvo Slovart 2014, preklad Janka Jurečková) od Anje Grebe slovom aj obrazom predstavuje maľby starých majstrov (Michelangelo, Leonardo, Raffael, Tizian...), ktoré sú súčasťou stálej expozície vatikánskej zbierky, ale aj vyše 300 sôch, máp, tapisérií a rukopisov. Najznámejšie maľby sprevádzajú postrehy autorky, ktorá pôsobí ako historička umenia. K publikácii patrí aj DVD s reprodukciami všetkých artefaktov. Vydavateľstvo Ikar zasa tento rok pripravilo druhé vydanie knihy Vatikán s podtitulom Tajomstvá a poklady Svätého mesta (preklad Peter Draškaba, Ema Draškabová), v ktorej autor, páter Michael Collins, ponúka prienik do jedinečnej histórie, tradičných obradov, cenných pokladov a veľkolepej architektúry Svätej stolice.