Duo s ozvenou a Vynález dúhy

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov na pravidelnom utorkovom čítaní SSS 20. februára v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov predstavilo básnické zbierky Ingrid Lukáčovej Duo s ozvenou a Richarda Kittu Vynález dúhy. Podujatie moderoval tajomník SSS Jozef Zavarský, s literárnokritickým hodnotením zbierok vystúpil Ireney Baláž. Lukáčovej zbierka je ženskou výpoveďou o svete. Na otázku „Prečo sú ženy bez srdca i s dvomi srdciami“ si sama odpovedá „V mužnej duši šumí tráva, stromy.“ Prijíma život a údel ženy taký, aký je. Neponúka ani návod na život, ani na odstránenie pocitu samoty, nerozoberá ženskú citlivosť do detailu. Možno ju sem-tam pohltí zúfalý pocit z netušenej budúcnosti i z bolestnej minulosti. Dotýka sa otázok, ktoré prebleskujú hlavami žien, milujúcich matiek, bojí sa strát. O zbierke Richarda Kittu čítajte viac na str. 5.

-dp-