V  decembr i uplynie už 30 rokov od smrti básnika Jána Smreka. Jeho poetická tvorba však rozhodne neupadá do zabudnutia. Svedčí o  tom aj najnovšie slovensko-české zrkadlové vydanie básne Bacardi. Na napísanie textu Smreka inšpirovalo práve jeho pôsobenie v Prahe, kde v jednom malostranskom podniku prvý raz ochutnal kubánsky rum bacardi. Predstaviteľ slovenského vitalizmu sa aj v časoch druhej svetovej vojny, počas ktorej báseň vznikla, pokúšal odhaľovať krásy sveta, no jeho bohémske prežívanie sa už spája aj s vyslovením životných múdrostí. Autorom českého prekladu a doslovu je Emil Charous. Knihu vydali Slovensko-český klub a Slovenský literárny klub v ČR s podporou Literárneho informačného centra.