Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien
Od štvrtka 19. októbra do soboty 21. októbra sa v Bratislave konalo podujatie Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien. Pri príležitosti desaťročnice knižnej edície ASPEKTu a vyvrcholenia trojročného projektu Histórie žien ho zorganizoval feministický vzdelávací a publikačný projekt ASPEKT.
Vo štvrtok 19. októbra v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej ulici 21 podujatie otvorilo divadelné predstavenie Pavlin príbeh podľa knihy Pavly Cebocli (ASPEKT 2005) pod režijným vedením Ivety Škripkovej ho uviedli herečky Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice.
Odborníčky a odborníci z oblasti histórie, rodovej a feministickej problematiky sa spolu s ďalšími záujemkyňami a záujemcami o tieto témy stretli v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 na dvojdňovej odbornej konferencii Histórie žien. Prvý deň konferencie sa venoval najmä spôsobom písania histórie žien a tvorbe žien od 2. polovice 19. storočia do roku 1948. Konferencia pokračovala v sobotu príspevkami venovanými najmä histórií a tvorbe žien v 20. storočí. Výstupom z konferencie bude publikácia, ktorá vyjde v rade Aspekty feministického vzdelávacieho a publikačného projektu ASPEKT na konci tohto roku 2006.
Na narodeninovej oslave knižnej edície ASPEKTu v Pálffyho paláci na Zámockej v piatok 20. októbra večer sa pri čítačkách autoriek, prekladateliek a prekladateľov, hostí a hostiek stretlo niekoľko desiatok priaznivkýň a priaznivcov aspektovských kníh. Čítanie a rozprávanie o knižnej edícii ASPEKTu, ktorá má už desať rokov, doplnili divadelné „Ženské štúdie I. – III.“ v podaní herečiek Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice.

Ľubica Kobová